بیماری ها بیماری های چشم

علت دوبینی چیست؟ آیا این اختلال دیداری می تواند خطرناک باشد؟

افرادی که دچار دوبینی هستند، چیزها را به صورت دو تصویر می بینند. این تصاویر از هم جدا هستند اما اغلب وضوح خوبی دارند. بروز این مشکل بینایی می تواند علل زیادی داشته باشد و معمولاً وقتی که یک چشم را می بندیم این مشکل از بین می رود. اگر شما دچار دوبینی شده اید باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید زیرا ممکن

بیماری ها بیماری های چشم

علت تاری دید و بیماری های مرتبط با آن

چشم اندازی مبهم که در آن اشیا را ابری و تار میبینید. احساس می کنید پرده ای سفید جلوی چشمان شما قرار گرفته و یا پشت شیشه ای مات و کدر به تماشا نشسته اید. این ها قسمتی از تاری دید هستند. متخصصان چشم برای دلایل تاری دید فاکتورهای متعددی را در نظر می گیرند. دیابت، آب مروارید، خشکی چشم ، استفاده از لنز