بیماری ها واریس

واریس پا چیست؟ علائم واریس چیست؟ جوراب واریس و سایر روش های درمان این بیماری

واریس به معنی پیچ خوردگی است که به گشاد شدن سیاهرگ و یا تورم ورید ها گفته میشود. سیاهرگ های واریسی به صورت رگ های دراز گشاده شده، پرپیچ و خمی هستند که غالبا در سطوح درونی اندام های تحتانی دیده می شوند. واریس شایع ترین بیماری عروقی است که 10 تا 20 درصد از افراد جامعه را مبتلا می نماید. همچنین افراد ش