بیماری ها واریس

واریس پا چیست؟آشنایی با علائم و روش های درمانی

واریس به معنی پیچ خوردگی است که به گشاد شدن سیاهرگ و یا تورم ورید ها گفته میشود. سیاهرگ های واریسی به صورت رگ های دراز گشاده شده، پرپیچ و خمی هستند که غالبا در سطوح درونی اندام های تحتانی دیده می شوند. واریس شایع ترین بیماری عروقی است که 10 تا 20 درصد از افراد جامعه را مبتلا می نماید. همچنین افراد ش