ایدز بیماری ها

بیماری ایدز ؛ درمان، راه های انتقال و بررسی علائم این بیماری در زنان و مردان

ایدز قبل از اینکه به عنوان یک بیماری شناخته شود بیشتر شبیه به یک داغ ننگ است.افرادی که به ایدز مبتلا می شوند از منزوی ترین گروه های اجتماعی هستند و از هیچگونه حمایتی در برابر این بیماری برخوردار نیستند. اما چرا این بیماری تا به این حد تاریک و سیاه است؟ در این مقاله نگاهی کلی به ایدز و عوارض ایدز خوا