روابط زناشویی سلامت جنسی سلامت خانواده

بررسی خودارضایی در نوجوانان، روش ها، مضرات و ترک خود ارضایی

خودارضایی یکی از انواع انحرافات جنسی است، این امر با تحریک فرد توسط خودش انجام میگیرد و تا مرز ارضای جنسی نیز ادامه می یابد، در طی این عمل فرد با خود کاری میکند که به تخلیه ی هیجانات می انجامد. این موضوع نه تنها بین دختران و پسران بلکه بین مردان و زنان نیز بسیار شایع شده است. خود ارضایی و رابطه ی ج

سلامت جنسی سلامت خانواده

خودارضایی در دختران و عوارض و مشکلات ناشی از آن برای دختران

خودارضایی دختران عملی است که فرد در طی آن می تواند به اوج لذت جنسی دست پیدا نماید اما مهمترین عارضه خود ارضایی در دختران پاره شدن پرده بکارت است. به طور معمول دختران در سنین 13 تا 20 سالگی اقدام به خود ارضایی می نمایند که سبب رسیدن به هیجان و لذت ، به این عمل معتاد می شوند و در هر فرصتی اقدام به خو