تناسب اندام و ورزش سبک زندگی

تناسب اندام به چه معناست؟ رابطه آن با طول عمر افراد چیست؟ چگونه به این تناسب برسیم؟

تناسب اندام یا فیتنس اصطلاحی در ورزش بدنسازی است که به همخوانی اندام بدن چه نسبت به یکدیگر و چه نسبت به قامت اطلاق می شود در واقع می توان گفت اگر حجم عضلات رشد بیش از اندازه و یا ناقص ( نسبت به قامت ) کرده باشد، از تناسب اندام خارج شده است. ( در برخی از مسابقات مربوط به تناسب اندام محدودیتی برای حجم