روابط عمومیموفقیت

راهکار های مناسب برای تعامل با افراد قدرتمند

دانستن اینکه افراد قدرتمند چگونه در سازمان می توانند بر یکدیگر اعمال نفوذ نمایند نیاز به آشنایی با موضوع قدرت دارد. قدرت را این گونه تعریف کرده اند: توانایی یک فرد در اعمال نفوذ بر رفتار فردی دیگر، به گونه ای که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد فرد دوم کار را به نحوی دیگر انجام می داد. فردی که اعمال نفوذ می کند مسبب و فردی که تحت تاثیر قرار می گیرد هدف می نامند.


افراد قدرتمند

ویژگی های افراد قدرتمند
از آنجایی که استفاده از قدرت جهت اعمال نفوذ است، ارزیابی نتایج اعمال نفوذ دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود. نتایج اعمال نفوذ را می توان در سه سطح تعریف کرد:
  1. اعمال نفوذ مسبب باعث تغییر نگرش فرد هدف می شود، میزان این نوع نفوذ را می توان از طریق میزان تعهد فرد هدف ارزیابی کرد.
  2. اعمال نفوذ مسبب باعث تغییر رفتار فرد هدف می شود، اما نگرش او را تغییر نمیدهد. میزان این نوع نفوذ را می توان از طریق میزان پذیرش تصمیمات  و پیشنهادات مسبب از سوی فرد هدف ارزیابی نمود.
  3. اعمال نفوذ مسبب باعث مخالفت فرد هدف می شود، میزان این نوع نفوذ را می توان از طریق میزان مقاومت فرد هدف در مقابل درخواست مسبب ارزیابی نمود.

برای پرهیز از گیر کردن در تله افرادی دارای قدرت بهتر است شیوه ارزیابی اوضاع و شرایط زندگی خودتان را بیاموزید.

راهکار های تعامل موثر با افراد قدرتمند

رفتار با افراد قدرتمند
شما ممکن است در طول روز با افراد قدرتمند برخورد کنید که می کوشند بر شما مسلط شده، شما را در چنگال خود گیرند و مجبورتان کنند تا مطابق میل و سلیقه آنان عمل کنید با وجود این مادامی که خودتان چنین اجازه ای ندهید و شرایط آن را فراهم نکنید هیچ کس نمی تواند شما را ملعبه دست خود کند. و از قدرت نفوذ خود بر شما استفاده نماید. در این حالت راهکار های ذیل را مورد توجه قرار دهید:
  1. برای پرهیز از گیر کردن در تله افرادی دارای قدرت بهتر است شیوه ارزیابی اوضاع و شرایط زندگی خودتان را بیاموزید، برای مقابله با تحت نفوذ قرار گرفتن، طرز تفکر و ذهنیت نیرومندی را در خود تقویت کنید. از انواع تله های افراد دارای قدرت که در زندگی و در اجتماع ما وجود دارند آگاه و مطلع شوید و از تدابیر مختلف مقابله به آنها با خواندن کتاب های مختلف و دیدن فیلم های آموزنده پیروی کنید.
  2. چنانچه خود را فردی کم هوش و ناتوان در ذهن به تصویر بکشید به طور قطع بر اساس همین تصویر دست به عمل خواهید زد، برعکس تصویری مثبت و روشن از خویش می تواند در پیشروی در مسیر زندگی و کاری فوق العاده موثر باشد. احساسات و هیجانات ترس آلود به طور معمول با عبارت هایی نظیر ” فردی احمق به نظر می آیم “،
  3.  افراد قدرتمند همواره مورد احترام هستند و اگر مایلید مردم به شما احترام بنگرند، با دقت به رفتار و گفتار افرادی را که در جلب احترام دیگران مهارت دارند، کانون توجه قرار دهید و از آن ها تقلید کنید. سلاح یک فرد قاطع و جدی، خشم و غضب و یا ستیزه جویی و کینه توزی او نیست،بلکه بهره وری از عقل، درایت و پشتکار او است.

رفتار با افراد دشوار- دکتر میر مهرداد پیدایی – احمد رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا