ارتقای شغلیروابط عمومیموفقیت

کنترل صحیح افراد با استرس شدید در محیط کار

در افراد با استرس شدید رفتارهای مشهود ناشی از استرس در برخورد با مراجعین وجود دارد و این استرس گاهی به صورت لکنت زبان، گاهی بصورت پرخاش و گاهی به صورت گم کردن دست و پا بروز می کند. این مشکل تا حدی است که شکایات مختلف مراجعین مبنی بر عدم توانایی این افراد و نداشتن تخصص مورد نیاز در پست مورد نظر به مدیر مربوطه ارائه می شود. افراد با استرس شدید نه تنها توانایی انجام این شغل را دارند بلکه توانایی آنها گاهاً بیشتر از حد مورد نیاز برای پست خود بوده و نیازی به سپردن این شغل به فرد دیگر نیست.


ویژگی های افراد با استرس شدید

افراد استرسی
طبق بررسی های به عمل آمده از دیگر ویژگی های افراد با استرس شدید می توان موارد ذیل را ذکر نمود:
  • این افراد اغلب ترس های درونی داشته و این ترس بر بهره وری و روابط با دیگران تاثیر می گذارد.
  • وقتی از آنها چیزی خواسته شود که از عهده آن بر نمی آیند دچار فشار عصبی و استرس می شوند.
  • گرایش شدیدی به حواس پرتی پیدا می کنند.
  • حساسیت زیادی نسبت به انتقاد دیگران دارند.
  • اغلب از کار و محیط آن ناراضی بوده و همیشه از آن شکایت دارند
  • اغلب با حالت شتابزدگی سخن می گویند.

غنی سازی شغل، کاهش تعارضات سازمانی، پرهیز از قوانین خشک و غیر قابل انعطاف در محیط کار در حد امکان ایجاد محیط فیزیکی مناسب برای کارکنان و غیره، همه می توانند در حل مسائل افراد با استرس شدید مفید و چاره ساز باشند.

راهکار تعامل موثر با افراد با استرس شدید

استرس در محیط کار
راه حل مشکل افراد با استرس شدید را به طور کلی  می توانیم در دو دسته تقسیم کنیم:

برنامه سازمانی

برنامه سازمانی مقابله با فشار عصبی از طریق مکانیسم های سازمانی موجود انجام می گیرد. بنابراین به منظور کاهش فشار عصبی توجه سازمان ها باید بر طراحی درست کار و زمان انجام آن متمرکز باشد فرهنگ سازمان ها نیز می تواند برای مقابله با فشار عصبی کارشان موثر موقع شود. بنابراین سازمان باید تلاش کند.فرهنگی را جایگزین نماید که ترکیب مناسبی از فعالیت های کاری و غیرکاری را تقویت کند. در نهایت سرپرست بطور بالقوه یکی از منابع اصلی ایجاد فشار کار است اگر به آنها گفته شود که ممکن است واگذاری کار اضافی باعث ایجاد فشار عصبی شود، آنها می توانند با تقسیم کار از بروز  مشکلات برای افراد با استرس شدید جلوگیری کنند.

برنامه های جانبی

بسیاری از سازمان ها علاوه بر اقدامات سازمانی که برای کاهش فشار عصبی انجام میدهند به برنامه های جانبی نیر روی می آورند. برنامه جانبی فشار عصبی, نوعی برنامه سازمانی است که برای کمک به کارکنان جهت مقابله با فشار عصبی تهیه شده است. این نوع برنامه ها از طریق تشویق کارکنان به ورزش، که به نوبه خود می تواند باعث کاهش فشار عصبی شود، بطور غیر مستقیم با فشار عصبی مقابله کند. در سازمان برای مقابله با استرس کارکنان به عنوان اعضای سازمان باید عوامل ایجاد کننده استرس سازمانی را از میان برداریم یا از شدت آن بکاهیم. از این رو شیوه هایی از قبیل ایجاد محیط حمایتی برای کارکنان، غنی سازی شغل، کاهش تعارضات سازمانی، پرهیز از قوانین خشک و غیر قابل انعطاف در محیط کار در حد امکان ایجاد محیط فیزیکی مناسب برای کارکنان و غیره، همه می توانند در حل مسائل افراد با استرس شدید مفید و چاره ساز باشند.
رفتار با افراد دشوار -دکتر میر مهرداد پیدایی – احمد رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا